usługi

Przykładowe usługi z naszej oferty

Dla każdego Partnera biznesowego jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć unikalny program medyczny

Badania specjalistyczne

Dzięki nam uzyskają Państwo dostęp do drogich badań specjalistycznych jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Dostarczenie lekarstw

Zapewniamy możliwość uzyskania e-recepty lub e-zwolnienia wraz z organizacją dostarczenia lekarstw do domu Pacjenta.

Wizyty domowe

Szybko i sprawnie organizujemy oraz pokrywamy koszty wizyt domowych lekarzy rodzinnych, pediatrów i innych specjalizacji.

Choroby przewlekłe

Organizacja leczenia wraz z pokryciem kosztów specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz niezbędnych badań specjalistycznych.

Pomoc po wypadku

Zapewniamy pomoc w szybszym powrocie do zdrowia po nagłym wypadku i ochronimy przed wydatkami, które się z tym wiążą.

Opieka pielęgniarska

Świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze, udzielane w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel medyczny.

Transport medyczny

Organizacja oraz pokrycie kosztów transportu medycznego między domem a placówką medyczną oraz między placówkami.

Badania laboratoryjne

Kompleksowe badania krwi lub inne w ramach których pobranie organizowane jest w domu lub miejscu pobytu Pacjenta.

Monitoring stanu zdrowia

Nowoczesne usługi monitorujące bieżący stan zdrowia przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń i gadżetów medycznych.

NASZA PRZEWAGA RYNKOWA

Projektujemy i wdrażamy

Nasze DNA to umiejętność zaprojektowania oraz wdrożenia dedykowanych programów zdrowotnych wspierających sprzedaż podstawowej oferty naszych Partnerów.

Każdy nasz projekt to indywidualne podejście do zakresu usług oraz kreacji marketingowej.

Tworzymy usługi potrzebne każdemu!

Wiemy, jak zyskać więcej w ramach biznesu

Dzięki naszym programom medycznym zapewniamy wyższe zyski, nowych klientów oraz aktywizację dotychczasowych klientów.

Nie boimy się innowacji oraz nowych technologii. Wykorzystujemy je w ramach obsługi klientów naszych Partnerów biznesowych.

 • PARTNER

 • KLIENT

 • ZDROWIE

 • ZYSK

PROGRAMY MEDYCZNE

Przykładowe warianty programów medycznych

Na Państwa potrzeby zaprojektujemy i wdrożymy indywidualny zakres usług w ramach oferty programów medycznych

Alfa

Firma telekomunikacyjna

19/msc
 • Wizyty domowe

 • Transport medyczny

 • Telemedycyna

 • Badania ambulatoryjne

 • Badania specjalistyczne

 • Druga Opinia Medyczna

Beta

Firma energetyczna

49/msc
 • Wizyty domowe

 • Transport medyczny

 • Telemedycyna

 • Badania ambulatoryjne

 • Badania specjalistyczne

 • Druga Opinia Medyczna

Gamma

Firma ubezpieczeniowa

89/msc
 • Wizyty domowe

 • Transport medyczny

 • Telemedycyna

 • Badania ambulatoryjne

 • Badania specjalistyczne

 • Druga Opinia Medyczna

Własny systemem zarządzania Pacjentami

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą nr 000000239080

Dostęp do ogólnopolskiej sieci medycznej