PROGRAMY MEDYCZNE
I ASSISTANCE DLA KLIENTÓW B2B

Usługi
assistance

Wizyty domowe lekarzy POZ i specjalistów oraz personelu medycznego

Usługi
telemedyczne

Wygodne konsultacje medyczne
z lekarzem za pomocą telefonu lub komputera

Druga Opinia
Medyczna

Ponowna weryfikacja przez lekarza postawionej diagnozy lub planu leczenia

KIM JESTEŚMY

WE4MED

Jesteśmy zespołem profesjonalistów skupionych wokół branży medycznej i finansowej

Nasz główny wyróżnik to dostęp do nowoczesnych rozwiązań medycznych oraz szerokiego grona partnerów biznesowych posiadających duże bazy klientów indywidualnych.

Dzięki elastycznemu podejściu do konstruowania oferty jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania skrojone na miarę potrzeb zarówno Partnerów biznesowych jak i klientów końcowych.

TECHNOLOGIA

Posiadamy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wspierających nasze usługi medyczne

NASZE USŁUGI

Kompleksowe podejście do medycyny

Nasza oferta to komplementarny zakres usług medycznych oraz assistance wspieranych przez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i ogólnopolską bazę placówek medycznych

Zawał i udar

Nasza usługa Drugiej Opinii Medycznej pozwala zweryfikować postawioną diagnozę oraz zaplanowane leczenie.

Covid-19

Pomagamy również w ramach panującej pandemii oferując dostęp do wysokiej klasy lekarzy specjalistów.

Nieszczęśliwy wypadek

Zapewniamy pomoc w szybszym powrocie do zdrowia po nieprzewidzianym zdarzeniu.

Poważne zachorowania

Mamy dostęp do ogólnopolskiej sieci specjalistycznych placówek medycznych.

Assistance medyczny

Współpracujemy z personelem medycznym realizującymi wizyty domowe.

Telekonsultacje

Rozwijamy usługi związane z telemedycyną dzięki innowacyjnym systemom.

około tylu lekarzy mamy w Polsce

około tylu osób jest ubezpieczonych w NFZ

szpitali ogólnych może przyjmować pacjentów

konsultacji telefonicznych dziennie

DLACZEGO

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?